Головна Історія України НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

загрузка...
Сейчас 66 гостей онлайн

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Розбудова держави і суспільно-політична ситуація

Створення незалежної Української держави починалося за дуже складних умов:

необхідно було здійснити перехід від статусу союзної, з обмеженим суверенітетом до статусу повністю незалежної держави. Україна обрала мирний, еволюційний шлях державотворення, який передбачав реформування існуючих органів влади і створення нових, які відповідали б потребам незалежної держави.

 

Створення незалежної Української державиУ короткий період незалежної України було ухвалено найважливіші законодавчі акти: Декларація прав національностей України, Закон «Про громадянство України», «Закон про свободу совісті і релігійні організації» тощо. 1992 р. були затверджені Гімн, Прапор і малий герб України — тризуб. Дуже важко проходив процес ухвалення Конституції України, який розтягнувся на п'ять років. Вона була ухвалена тільки 28 червня 1996 р. Ухвалення Конституції заклало основи становлення Української держави як демократичної, соціальної і правової.
Важливим чинником у державному будівництві є створення збройних сил України, митної та прикордонної служби.
2002 р. Президент України Л. Кучма заявив про необхідність проведення в Україні політичної реформи. Проект цієї реформи передбачає створення в Україні парламентсько-президентської республіки європейського зразка, тобто формування уряду парламентською більшістю.
Однак на шляху розбудови демократичної правової держави існує чимало перепон. Одна з найголовніших полягає в тому, що переважна частина сучасної політичної еліти на всіх рівнях походить з партійно-номенклатурних кіл радянського періоду. Вона зберегла старі традиції управління і в багатьох випадках застосовує адміністративний ресурс.
В Україні існує понад сто політичних партій.

Економічна ситуація

Незалежна Україна успадкувала від радянських часів командно-адміністративну економіку, яка повністю себе вичерпала і потребувала ринкового реформування. Однак упродовж тривалого часу реформи в економічній сфері проводилися вкрай невдало що ввело економіку у стан глибокої кризи, яка супроводжувалася шаленим підвищенням цін, жорстокою інфляцією, зростанням безробіття як явного, так і прихованого, через зупинку багатьох підприємств, катастрофічне падіння виробництва. Цій кризі сприяли і об'єктивні чинники, а саме: розрив старих господарських зв'язків внаслідок розпаду СРСР, застаріле обладнання та виробничі технології, неправильна структурна побудова економіки та залежність України від імпортних енергоносіїв (у першу чергу нафти і газу).

Тільки у другій половині 90-х рр. ситуація почала змінюватися на краще завдяки проведенню приватизації, залученню іноземних інвестицій, стабілізації фінансової і грошової системи (наприклад, введення 1996 р. нової грошової одиниці — гривні, яка замінила повністю знецінений купоно-карбованець, що діяв в Україні з 1992 р. після її виходу із карбованцевої зони). 2000 р. в Україні вдалося подолати економічний спад. Почалося зростання економічних показників. Але до того, щоб вони досягли рівня 1990р., ще дуже далеко.
У другій половині 1990-х рр. була проведена аграрна реформа, що ліквідувала колгоспно-радгоспну систему. Ці сільськогосподарські підприємства були замінені агрофірмами, які працюють на основі земельної оренди у колгоспників, що є власниками земельних паїв.
Однак в економічній сфері завдяки пануванню бюрократії існує чимало зловживань, до яких можна віднести корупцію, недобросовісну приватизацію тощо. Не сприяє економічному розвитку і недосконале податкове законодавство, що призвело до зростання тіньового сектору економіки на всіх рівнях.
До складних економічних наслідків призводить невміле керування економічними процесами та система приписок економічних показників, що збереглася з радянських часів. Прикладом цього згубного впливу може бути продовольча криза, яка виникла у червні 2003 р. — через завищення показників збирання зернових 2002 р. та надмірний продаж українського зерна за кордон.

 

Розвиток культури в незалежній Україні


Розвиток національної культури тісно пов'язаний з розбудовою державності в суверенній Україні. Культура в Україні позбавилася ідеологізації радянських часів і стала орієнтуватися на світові загальнолюдські цінності, їй став притаманний плюралізм.

1992 р. Верховна Рада України ухвалила «Основи законодавства про культуру». Фактично це програма розвитку культури, де підкреслюється, що національно-духовне відродження можливе лише на основі демократизації культурного процесу, припинення його денаціоналізації, наявності відповідної матеріальної бази.
В Україні відкриваються нові музеї, історико-культурні центри (Батурин Глухів, Збраж). Створена спеціальна урядова комісія, що займається поверненням в Україну вивезених із неї цінностей.
Видаються раніш заборонені твори українських письменників: Івана Багряного, Олени Теліги, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та ін. Почали виходити журнали «Київська старовина», «Літературно-науковий вісник». Читачі України дістали змогу познайомитися з творами письменників дисидентів Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.
Розвивається народна творчість. Проводяться різні фестивалі («Таврійські ігри»); конкурси «Червона рута», «Золоті ворота»...
Як і в усьому світі в Україні спостерігається тенденція комерціалізації культури, особливо масової. Зокрема за роки незалежності виник вітчизняний шоу бізнес. Популярними стали пісні Таїсії Повалій, Наталії Могилевської, Олександра Пономарьова, групи „Воплі Видоплясова”, „Океан Ельзи” та ін. Однак разом із тим він програє поки що у конкурентній боротьбі російському шоу-бізнесові, краще організованому, з великою кількістю талановитих виконавців.
Досить у скрутному становищі в Україні опинилася видавнича справа, через податкове законодавство. Великою проблемою для сучасних українських літераторів є друкування своїх творів. Ринок друкованої продукції в Україні, особливо на сході та півдні України заполонили російськомовні видання — більш дешеві, а головне — тематично різнобічні.
Складні часи переживає українська освіта. 2001 р. набув сили новий закон України «Про загальну середню освіту в Україні», що передбачає демократизацію, гуманітаризацію системи освіти і впровадження 12-річного терміну навчання та 12-бальної системи. Однак старі недоліки — гіпертрофований бюрократичний контроль за роботою середньої школи, оцінка роботи вчителів за успішністю їх учнів, а також відсутність стимулів до навчання зводять всі реформи у системі середньої освіти до добрих побажань.
Відбулися зміни й у вищій школі: впровадження обов'язкового вступного іспиту з української мови; обов'язкове вивчення студентами всіх спеціальностей історії України та українознавства; набір на контрактній основі; відкриття приватних вузів; скорочення підготовки спеціалістів вечірньої та заочної форм навчання. Як і інші галузі суспільного життя, система освіти пронизана корупцією на всіх рівнях. Певна частина освітян через низький рівень оплати праці просто змушена використовувати службове становище. Все це підриває престиж освіти в Україні і знов-таки негативно впливає на моральні цінності суспільства. Україна має значний науковий потенціал. Сучасний науковий комплекс країни складається з науково-дослідних інститутів, вузів, проектно-конструкторських і та технологічних бюро. АН України, здобувши статус національної, є провідним і координуючим центром країни. Її заклади розміщені по всій території держави. Українські науковці мають численні зв'язки з науковими товариствами і провідними університетами Росії, Європи і США. Встановлені тісні зв'язки з науковими центрами української діаспори: Українським вільним університетом у Мюнхені, українським інститутом при Гарвардському університеті (СПІА), Канадським інститутом українських студій.
Обмежений доступ до наукової інформації (хоча Україна активно включилась у систему «Інтернет»). Загострення кадрової проблеми, «відтік умів» за кордон.
Наукові розробки Національного космічного агентства України дозволяють досліджувати і освоювати космічний простір. Україна бере участь у міжнародній програмі ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт» і «Глобал старт».
Конструкторське бюро заводів ім. Антонова в Києві, ім. Малишева в Харкові, «Південмаш» в Дніпропетровську, «Мотор-Січ» у Запоріжжі створюють сучасну цивільну і воєнну техніку. Державні і наукові установи США підтримують з ними контакти в галузі академічної і прикладної космічної науки, здійснюють спільні розробки космічних літальних апаратів. Підписана угода між інститутом електрозварювання ім. Патона і американським аерокосмічним агентством НАСА про розробку технології зварювання у космосі.
Певних успіхів досягли вітчизняні гуманітарні науки, зокрема історична. За роки незалежності вивчення історії України переживає справжній ренесанс. Значний внесок в історичну науку зробили В. Степанков, С. Кульчицький, Є. Верстюк, академік П. Толочко, Ф. Турченко, та багато інших дослідників, праці яких присвячені найрізноманітнішим аспектам вітчизняної історії. До масового обігу залучені праці істориків діаспори Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Ореста Субтельного.
Великого резонансу в Україні набула мовна проблема. У роки незалежності проходить друга хвиля українізації всіх сфер життя суспільства, але адміністративно-бюрократичні методи її впровадження викликають опір і невдоволення досить значної російськомовної частини українського суспільства, що не сприяє згуртуванню населення України.

 

Релігійна і міжконфесійна ситуація у незалежній Україні

 

Із моменту проголошення в Україні незалежності активізувалося релігійне життя суспільства. Навесні 1991 р. Верховною Радою України був ухвалений закон про свободу совісті та релігійних об'єднань, який заборонив державі втручатися у справи церкви, а церкві — у державні справи.
Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується розколом православ'я. 1990 р. після обрання патріарха Мстислава (Скрипника) була відновлена УАПЦ. У Харкові, Києві та інших містах відновилися її храми. Московський патріархат надав внутрішню автономію Українській православній церкві (УПЦ), але зберіг за собою право призначати вищих духовних осіб в Україні. Спроби президента Л. Кравчука та київського митрополита Філарета (Денисенка) домогтися від Московського патріархату повної незалежності УПЦ не вдалися. Тому частини УПЦ і УАПЦ за підтримки української влади виділились, утворивши Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), яка й досі є ніким не визнаною. Таким чином, православ'я в Україні розкололось на три ворогуючі між собою конфесії, що надзвичайно ускладнює релігійну ситуацію в Україні. Між ними точиться гостра боротьба за нерухомість (храми) і паству, що неодноразово призводило до суперечок їх прибічників.
1989 р. відновилася діяльність греко-католицької церкви (УГКЦ). Вона має великий вплив у Західній Україні. Її резиденцією став Собор Святого Юра у Львові. Вона також неодноразово вступала у суперечки із православними конфесіями з приводу володіння храмами.
Крім християнських конфесій, в Україні діють іудейські та мусульманські релігійні общини, буддисти та багато інших сект.

 

Зовнішня політика незалежної України

Із проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб'єкт міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною Радою «Основних напрямках зовнішньої політики України» (1993), в Конституції України (1996).
Одним з основних напрямків зовнішньої політики України є підтримання дружніх взаємовигідних зв'язків з країнами СНД. Основним питанням щодо цього є забезпечення України енергоносіями з Росії та створення зони вільної торгівлі в межах СНД; спрощення режиму перетинання україно-російського кордону тощо. 2003 р. Президент України Л. Кучма обраний головою на саммітах СНД. У вересні 2003 р. Україна разом із Росією та деякими іншими країнами СНД підписала угоду про Єдиний економічний простір (ЄЕП), де провідну роль відіграла Москва. Цей договір передбачає створення наддержавних органів, що суперечить Конституції України. Проте вже у жовтні претензії росіян на острів Тузлу у Керченській протоці загальмували процес входження України до ЄЕП. Цей конфлікт ще не вичерпаний і його розв'язання — процес тривалого часу.
Західна політика України пов'язана з прагненням інтегруватись у європейські структури і зокрема з входженням у Європейський союз (у віддаленій перспективі). Але цьому заважають економічне становище держави та суспільно-політична ситуація в ній, які не задовольняють європейським вимогам (зокрема стан демократії в Україні). Тому Україна мусить задовольнятися певними двосторонніми угодами з високорозвиненими країнами з певних питань економічного та політичного співробітництва.
Україна є членом декількох регіональних міждержавних організацій, зокрема Центральноєвропейської ініціативи (з 1996 р.) та Чорноморського економічного співробітництва (1994) що дає їй можливість розширяти співробітництво в таких галузях, як зв'язок, енергетика, транспорт, екологічна безпека, наука і технологія, статистика, інформація, культура.
Певну роль Україна відіграє у врегулюванні локальних конфліктів, а саме, в Югославії, Сьєрра-Леоне, Південному Лівані, а з 2003 — в Іраку.

 
додати

Комментарии 

 
0 #1406 JosephTep 2017-08-23 01:33 Сделать маникюр можно здесь french-foto.ru Цитировать
 
 
0 #1405 Archielycle 2017-08-22 18:50 Oh life, it s bigger It s bigger than you And you are not me. https://www.italpreziosi.it/images/lib/4010.html Anche se alcuni non lo ammettono il desiderio ultimo di ciascuno e trovare una persona con cui trascorrere la propria vita ed essere felice. come comprare cialis in farmacia Partendo proprio da questi due libri, con lui affrontiamo uno dei piu importanti punti sul rapporto che dobbiamo avere con i nostri amici a 4 zampe, ovvero l alimentazione. Цитировать
 
 
0 #1404 JamesLoork 2017-08-21 19:38 Le Dr Kelly conseille ainsi de se lever vers 8h du matin, et de faire l’amour dans la foulee. levitra pas cher Il est plus facile de renoncer a une passion que de la maitriser. achat kamagra pharmacie suisse Love itself is what is left over when being in love has burned away, and this is both an art and a fortunate accident. Цитировать
 
 
0 #1403 proffoncgig 2017-08-21 06:13 Воть это сила!!!!

—-

Купить подростковый велосипед тут
Цитировать
 
 
0 #1402 JamesBal 2017-08-20 18:21 Qui totalement coince ou dans la vie de tous les jours se sent completement mal aime, est ne peut pas jeter directement le commutateur comme une femme et avoir des relations sexuelles fantastique. vendita kamagra originale Les couples ont trop tendance a vouloir viser le bon jour absolument. vendita cialis in svizzera Un grand merci a Alexandre de m’avoir permis de publier sur ce site. Цитировать
 
 
0 #1401 EdgarThubs 2017-08-20 15:36 la malattia o la demenza di Parkinson possono causare debolezza potenza. https://www.comune.ivrea.to.it/project/lib/viagra-rosa-in-farmacia.html Una frase o due per spiegare, per capire come l'altro pensa cosi, e spesso utile. acquisto cialis generico sicuro In questo articolo vi suggeriamo alcune delle frasi migliori da dedicare ad un amore non corrisposto. Цитировать
 
 
0 #1400 Jamesdob 2017-08-19 00:01 Последние женские новости здесь delodom.com Цитировать
 
 
0 #1399 JimmyKep 2017-08-18 21:09 Il est plus raisonnable que la passion qui, elle repose sur le passage a l’acte. http://www.ffcp.fr/log/tmp/87764.html Dre Debby Herbenick, auteure de nombreux livres sur la sexualite. prix viagra contrefait Conna tre l'organisation generale du systeme de soins francais. Цитировать
 
 
0 #1398 DennisNoice 2017-08-18 21:02 Les postillons virent en cet ustensile un concurrent dГ©loyal, et les personnes fortunГ©es le boudГЁrent, estimant que possГ©der un parapluie laissait supposer que l'on ne pouvait s'offrir une voiture , relate le retropolitain. acquisto viagra con mastercard Les postillons virent en cet ustensile un concurrent dГ©loyal, et les personnes fortunГ©es le boudГЁrent, estimant que possГ©der un parapluie laissait supposer que l'on ne pouvait s'offrir une voiture , relate le retropolitain. http://portoverde.it/ita/menu/costo-priligy.html Les postillons virent en cet ustensile un concurrent dГ©loyal, et les personnes fortunГ©es le boudГЁrent, estimant que possГ©der un parapluie laissait supposer que l'on ne pouvait s'offrir une voiture , relate le retropolitain. Цитировать
 
 
0 #1397 DennisNoice 2017-08-18 20:46 DГ©couvrez l'agenda que nous mettons gratuitement Г  votre disposition. Цитировать
 
 
0 #1396 FrankBOW 2017-08-18 20:36 яюL vente en ligne propecia яюL http://faepac.org/menu.php?id=paxil-en-ligne яюL Цитировать
 
 
0 #1395 JimmyKep 2017-08-18 19:51 L'unica via per amare e farsi amare, nel tempo, ГЁ tornare a dare alla parola amore il suo significato piГ№ pieno, piГ№ autentico. dove comprare levitra online Qui di seguito troverete tutti i trattamenti disponibili per l'impotenza. http://portoverde.it/ita/menu/acquisto-cialis-generico-sicuro.html e 'in grado di fornire informazioni complete circa le cause e trattamenti di disfunzione erettile. Цитировать
 
 
0 #1394 JimmyKep 2017-08-18 18:38 Esistono, tuttavia, alcuni riscontri pratici, anche se non esaurienti. levitra generico il 10 maggio, la pop star Roland Kaiser festeggia il suo 65 В° compleanno. cialis in vendita Questo conflitto da al processo amoroso un carattere drammatico e passionale. Цитировать
 
 
0 #1393 AnthozyBaica 2017-08-17 00:12 cialis dosage side effects tag search
http://cialis-walmart.net - cialis over the counter at walmart
cialis vs cialis write.asp
cialis over counter
- www.cialis
cialis tablet without prescription
Цитировать
 
 
0 #1392 AnnaTitovka 2017-08-16 06:10 http://allpiconline.com
horts avza
Цитировать
 
 
0 #1391 Zraigprept 2017-08-15 05:46 generic cialis
http://cialiswalmart.net - cialis over the counter walmart
online order lilly cialis
cialis over the counter
- cialis lowest prices internet
cialis contra indications
Цитировать
 
 
0 #1390 Dannylop 2017-08-12 12:49 ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ…
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA
Цитировать
 
 
0 #1389 congnoNaf 2017-08-07 02:43 —-

скачати fifa 15 через торент, скачать фифа 15 лицензия на пк и скачать взломанную фифа 15 на пк
Цитировать
 
 
0 #1388 Matthewsa 2017-08-04 17:51 Отличный хостинг изображений и фотографий!
viewimage.ru
Цитировать
 
 
0 #1387 BlimminoSox 2017-08-04 02:56 cialis buy canada esculap tadalafil prospect frutas que contienen tadalafil chewable tadalafil where to buy viagra or cialis levitra online pharmacy canada efectos tadalafil tadalafil citrate liquid dosage harga cialis tadalafil 50mg best online price for cialis forum sur le tadalafil cialis generico online europa buy levitra cialis viagra tadalafil medikamente tadalafil 20mg vietnam cialis online sicuro europa is tadalafil generic safe how to buy cialis in amsterdam tadalafil reacoes tadalafil film coated tablets Цитировать
 
 
0 #1386 Mariama 2017-08-02 10:45 Хотели бы как-то разнообразить вашу сексуальную жизнь? Добиться совершенно новых ощущений помогут интим-товары

Один из самых распространенны х способов достигнуть невероятных ощущений – купить вибратор. С его помощью достаточно легко добиться дополнительной симуляции особо чувствительных зон. Только не используйте его в одиночку, доверьтесь своему любимому. Это значительно укрепит вашу связь и позволит стать более раскованными и открытыми друг с другом.
Также среди секс-игрушек распространены наручники, эрекционные кольца, различные смазки и стимуляторы. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь пробовать разные варианты, и вы обязательно найдете то, что придется по вкусу вам и партнеру.
Стоит заметить: купить презервативы, фаллоиммитаторы , вакуумные помпы, вагинальные шарики, и прочие игрушки для взрослых вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).
Цитировать
 
 
0 #1385 MrKenniduape 2017-07-31 11:54 Есть приличное мебельное ателье, Mass Mebel, кажется, или МассМебель.
Сам заказывал у них мебель по фотографии, но с изменённой геометрией и декором. Справились на отличное.
Сайт: Mass-Mebel.com
Обращайтесь к ним смело. А ещё они занимаются реставрацией и вообще изготовлением любой мебели и элементов из массива дерева.
Цитировать
 
 
0 #1384 RandyDer 2017-07-28 12:53 Всем привет!
Есть мечта. Обставить дом дизайнерской мебелью.
Есть множество фотографий того, что нравится. Есть идея как и что лучше делать. Есть представление о необходимых материалах.
Нахожусь в поисках подходящего столярного производства или мебельного ателье, которое взялось бы за создание моего проекта и смогло бы его реализовать.
Цитировать
 
 
0 #1383 JasonAmund 2017-07-26 21:30 у нас на вышеприведенном сайте http://strojdomsam.ru/ подобран огромный ассортимент статей о ремонте. Цитировать
 
 
0 #1382 EssayPaper 2017-07-26 17:21 EssayErudite.com is the web's leading provider of quality and professional academic writing.
When it comes to essay writing, an in-depth research is a big deal. Our experienced writers are professional in many fields of knowledge so that they can assist you with virtually any academic task. We deliver papers of different types: essays, theses, book reviews, case studies, etc.
We have thousands of satisfied customers who have already recommended us to their friends. Why not follow their example and place your order today?
Цитировать
 
 
0 #1381 ThesisWriting 2017-07-26 14:22 Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy thesis writing service and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a thesis writing service. EssayErudite is certainly the best place for that.
Цитировать
 
 
0 #1380 BestEssay 2017-07-26 00:42 Best Essay Writing Service at EssayErudite.com

Looking for the best essay writing service can turn into a pain in the neck especially if you are not an experienced essay buyer.
EssayErudite.com is well known among students from the USA, UK, Canada and Australia.
We provide a superior writing assistance and handle all types of academic papers ranging from dissertations and thesis statements to reviews and coursework.
Whatever the challenge is, you can always count on us.
Цитировать
 
 
0 #1379 BuyEssay 2017-07-25 22:17 Buy Essay - EssayErudite.com

Where to Buy Essay Online ? Our experienced writers can boast higher degrees in addition to exceptional writing skills. You now have a great chance to buy essay papers online with only a couple of clicks.
Цитировать
 
 
0 #1378 EssayForMe 2017-07-25 22:05 We Can Write Your Paper For You - EssayErudite.com

Can You Write My Essay for Me ? How many times do students worldwide ask this question without finding an answer?
We'd rather not check the official statistics. At the same time, essays appear to be probably among the most popular academic assignments.
Students from various education establishments need to complete them constantly. If you are among those lucky ones, feel free to contact our customer service department and opt for an essay writing help
Цитировать
 
 
0 #1377 WriteEssay 2017-07-25 17:36 Write My Essay - EssayErudite.com

Fed up of typing "who can write my essay" in the search bar?
Would you like to have a reliable helper always by your side?
Our website will come as an excellent solution to write my essay
Цитировать
 
 
0 #1376 StevenOpirm 2017-07-25 15:55 Write My Paper - EssayErudite.com

Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place.
Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.
Цитировать
 
 
0 #1375 RogerDusty 2017-07-25 15:08 Dissertation Writing Service - EssayErudite.com

Our https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/ provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7.
Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts.
Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.
Цитировать
 
 
0 #1374 Zilliampleam 2017-07-22 02:48 cialis 20mg online you cannot reply to topics in this forum
http://cialis.withoutdoctorprescriptions.com - cialis without a doctor's prescription
cialis 10mg or 20mg joined
cialis without a doctor's prescription
- achat cialis
cialis 10mg username
Цитировать
 
 
0 #1373 CharlesDiurf 2017-07-22 01:02 Читайте много информации о стройке и ремонте beton-cement-ru.ru Цитировать
 
 
0 #1372 Larrybal 2017-07-13 12:10 Рады предложить Вам услуги по кредитованю. MobiBank все Кредиты банков на одном сайте. Подайте заявку на Кредит во все банки сразу с помощью нашего сервиса. Удобная навигация по сайту, никакой лишней информаци.
http://mobibank.su/ - Узнайте подробности…
Цитировать
 
 
0 #1371 Larrybal 2017-07-13 08:58 Рады предложить Вам услуги по кредитованю. MobiBank все Кредиты банков на одном сайте. Подайте заявку на Кредит во все банки сразу с помощью нашего сервиса. Удобная навигация по сайту, никакой лишней информаци.
http://mobibank.su/ - Смотрите здесь!..
Цитировать
 
 
0 #1370 master-stir 2017-07-12 04:06 Занимаюсь ремонтом стиральных машин в городе Алматы. Ремонтируем все известные проблеммы у стиральных машин. Звоните по телефону 8(771)473-27-69 . Поможем решить вашу проблему быстро и с гарантией.

Поможем с замена РїРѕРјРїС‹ стиральРЅРѕР№ машины. Звоните!
Цитировать
 
 
0 #1369 dorpornxxxhef 2017-07-10 09:53 German Classic xxx hd Stockings sexxxx Poker xxx videos double fucking tube video Цитировать
 
 
0 #1368 dorpornxxx 2017-07-09 21:14 taiwanese xxx vidoes cosplay xxx vedio www xxx con xxx vedios Цитировать
 
 
0 #1367 GeraldMon 2017-07-09 06:55 Самое эффективное средство от пота Цитировать
 
 
0 #1366 richardmlldk 2017-07-08 01:07 Hello!
I live in Denmark - the city of Copenhagen. I liked your forum. Razrishite to attach to it and communicate!
Good wind and success!
Richard Malcolm.
Цитировать
 
 
0 #1365 PhillizMus 2017-07-05 09:49 genuine viagra
http://withoutdoctorprescriptions.com - viagra without a doctor prescription
viagra song mp3
viagra without a doctor prescription
- viagra 10mg cost faq
viagra side effects forum important topics
Цитировать
 
 
0 #1364 Jominiztwelt 2017-07-05 07:00 viagra generic canada show printable version
http://withoutdoctorprescription.net - viagra without a doctor prescription
viagra 20 mg cost interests
viagra no prescription
- is generic viagra as good as brand
viagra for women blogs linear mode
Цитировать
 
 
0 #1363 JimmyVon 2017-07-04 04:11 Последние автомобильные новости здесь drivim.ru Цитировать
 
 
0 #1362 Blakejaibe 2017-07-03 08:57 Самый лучший женский журнал здесь zdorovaya-life.ru Цитировать
 
 
0 #1361 JeremyWar 2017-06-30 12:38 Спасибо за актульную информацию, если что смотреть тут xozyaika.com Цитировать
 
 
0 #1360 RobertJunda 2017-06-30 03:15 Много полезной информации о ремонте montazhnik02.ru Цитировать
 
 
0 #1359 RomanAnoms 2017-06-29 20:02 Как хорошо, что наткнулся на ваш сайт, очень много информации почерпнул blitz-remont.ru Цитировать
 
 
0 #1358 Craissuino 2017-06-28 08:29 uk cialis
http://cialis.withoutdoctorprescription.net - cialis without a doctor prescription usa
cialis versus cialis
cialis without a doctor's prescription
- cialis line order
aqcuisto cialis tadalafil italia
Цитировать
 
 
0 #1357 JazesCob 2017-06-28 01:36 viagra competitor login
http://viagra.withoutdoctorprescriptions.com - viagra without a doctor prescription
how to get viagra
viagra without a doctor prescription
- viagra 10mg how long does it last no new posts
comprar viagra
Цитировать
 
 
0 #1356 Robertpriew 2017-06-27 16:29 Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет.
оптимизация страниц сайта) логин скайпа SEO2000

оращайтесь договримся есть примеры работ логин скайпа SEO2000
Цитировать
 
 
0 #1355 Anitapoday 2017-06-25 17:42 здесь на этом сайте http://zaua.org/ собран огромный выбор уникальных статей об украине. Цитировать
 
 
0 #1354 allex_Sl 2017-06-22 20:04 Погода дерьмо, хочу отпуск.
Уже готовлюсь:
Прикольный отдых.
Цитировать
 
 
0 #1353 KennethWWWtheft 2017-06-22 18:56 Grow your penis maxisize male enhance to a size you never think is possible. Solve erection and ejaculation problems. This package maxisize male enhance includes the highly recommended Herbal Strong Cream to make sure you get long lasting and permanent results! Цитировать
 
 
0 #1352 KennethWWWtheft 2017-06-22 16:44 Grow your penis how to use maxisize to a size you never think is possible. Solve erection and ejaculation problems. This package how to use maxisize includes the highly recommended Herbal Strong Cream to make sure you get long lasting and permanent results! Цитировать
 
 
0 #1351 Qnarstarsiygjinue 2017-06-22 09:31 фото знакомства
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSTWY6tGXJsguZUxLzedxJAnTUx73feAxYpw1pRIKkTtWl8tI
Заставьте ее обидеться на вас, например,изобра зите поездку на море в компании друзей, которые берут с собой девушек, а послевозвращени я (реального или мнимого) не звоните и не откликайтесь на звонки
сочи +с женщина знакомство +и номера телефонов

А также прячьтесвои ежедневники, телефоны, электронные записные книжки и ноутбуки подальше отпосторонних, пусть даже очень милых глазок
Цитировать
 
 
0 #1350 Kenneththeft 2017-06-22 03:56 Grow your penis best male enhancement maxisize cream reviews to a size you never think is possible. Solve erection and ejaculation problems. This package best male enhancement maxisize cream reviews includes the highly recommended Herbal Strong Cream to make sure you get long lasting and permanent results! Цитировать
 
 
0 #1349 Charlesrup 2017-06-20 07:36 Последние новости Армении здесь lratvakan.com Цитировать
 
 
0 #1348 AndrepeW 2017-06-18 13:00 Новая информация о медицине griskomed.ru Цитировать
 
 
0 #1347 MatthewElupt 2017-06-16 12:27 Отличные Проститутки для вольных переводчиков. Недорогие цены.
Заказ проституток по ссылкам ниже во все регионы.
Порно
Секс
Интим
Альянс вольных переводчиков
Порнография
Проститутки
Цитировать
 
 
0 #1346 Timothyamalt 2017-06-14 14:56 Filmproduktion Dresden Цитировать
 
 
0 #1345 Meblikaodinchage 2017-06-12 20:28 мебель на заказ каталог Цитировать
 
 
0 #1344 Daisyhob 2017-06-11 03:52 здесь на этом веб-сайте http://diamond-nn.ru/ собран большой набор уникальных статей о строительстве. Цитировать
 
 
0 #1343 Traviszob 2017-06-08 14:42 Hello. And Bye.
Таблетки, капсулы Хемомицин - отзывы, инструкция по применению - FarmDirect
Цитировать
 
 
0 #1342 DonaldSen 2017-06-07 01:57 Последние строительные новости здесь dipris-studio.ru Цитировать
 
 
0 #1341 Edwarddup 2017-06-04 02:45 Обратите внимание на «значки» которыми отмечены проститутки новосибирска на нашем сайте
– «проверенные фотографии», «недавно на сайте», «элитная» и т.д
проститутки новосибирска ждут в гости тех, кто ищет развлечений, но имеет не очень много средств.
Цитировать
 
 
0 #1340 Aboownmymn 2017-06-03 21:47 viagra pills australia cost of cialis 5 mg is there a generic viagra available generic viagra thailand coupons for levitra nd pharmacy williston nd village compounding pharmacy viagra online pharmacy Цитировать
 
 
0 #1339 Clay75 2017-06-03 09:40 Our aim is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the pre-eminent software - without the common defence workplace relations manual dwrm excessive popups or spyware and without the lachrymose importance software. Early wrist hinge driver. Barely the first-rate software, we bring into focus on quality not quantity. We guard the lasting versions of programs, so if you update and don't like the recent reading, you can always return to the outdated one. Vogue china january 2015. Цитировать
 
 
0 #1338 Harris53 2017-06-03 05:56 Our aim is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the best software - without the old http://filezmob.org/jeopardy-5th-grade-social-studies-game-2833 undue popups or spyware and without the offensive importance software. Youwave android home 3 7. However the wealthiest software, we bring into focus on rank not quantity. We take care the well-known versions of programs, so if you update and don't like the new version, you can ever restore to the outdated one. Cracks for x64 + x86. Цитировать
 
 
0 #1337 VincentAlexy 2017-06-03 05:34 купить справку 302 Цитировать
 
 
0 #1336 Renaldo87 2017-06-02 01:20 Our goal is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the first-class software - without the old http://acebestdating.org/averotica-renata-pink-3932 undue popups or spyware and without the lachrymose supremacy software. Ford 6000 cd keycode generator. However the wealthiest software, we nave on rank not quantity. We keep the well-known versions of programs, so if you update and don't like the late kind, you can everlastingly bring to the old one. Manual da calculadora cientifica procalc sc128. Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить
...