Головна Історія України НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

загрузка...
Сейчас 125 гостей онлайн

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Розбудова держави і суспільно-політична ситуація

Створення незалежної Української держави починалося за дуже складних умов:

необхідно було здійснити перехід від статусу союзної, з обмеженим суверенітетом до статусу повністю незалежної держави. Україна обрала мирний, еволюційний шлях державотворення, який передбачав реформування існуючих органів влади і створення нових, які відповідали б потребам незалежної держави.

 

Створення незалежної Української державиУ короткий період незалежної України було ухвалено найважливіші законодавчі акти: Декларація прав національностей України, Закон «Про громадянство України», «Закон про свободу совісті і релігійні організації» тощо. 1992 р. були затверджені Гімн, Прапор і малий герб України — тризуб. Дуже важко проходив процес ухвалення Конституції України, який розтягнувся на п'ять років. Вона була ухвалена тільки 28 червня 1996 р. Ухвалення Конституції заклало основи становлення Української держави як демократичної, соціальної і правової.
Важливим чинником у державному будівництві є створення збройних сил України, митної та прикордонної служби.
2002 р. Президент України Л. Кучма заявив про необхідність проведення в Україні політичної реформи. Проект цієї реформи передбачає створення в Україні парламентсько-президентської республіки європейського зразка, тобто формування уряду парламентською більшістю.
Однак на шляху розбудови демократичної правової держави існує чимало перепон. Одна з найголовніших полягає в тому, що переважна частина сучасної політичної еліти на всіх рівнях походить з партійно-номенклатурних кіл радянського періоду. Вона зберегла старі традиції управління і в багатьох випадках застосовує адміністративний ресурс.
В Україні існує понад сто політичних партій.

Економічна ситуація

Незалежна Україна успадкувала від радянських часів командно-адміністративну економіку, яка повністю себе вичерпала і потребувала ринкового реформування. Однак упродовж тривалого часу реформи в економічній сфері проводилися вкрай невдало що ввело економіку у стан глибокої кризи, яка супроводжувалася шаленим підвищенням цін, жорстокою інфляцією, зростанням безробіття як явного, так і прихованого, через зупинку багатьох підприємств, катастрофічне падіння виробництва. Цій кризі сприяли і об'єктивні чинники, а саме: розрив старих господарських зв'язків внаслідок розпаду СРСР, застаріле обладнання та виробничі технології, неправильна структурна побудова економіки та залежність України від імпортних енергоносіїв (у першу чергу нафти і газу).

Тільки у другій половині 90-х рр. ситуація почала змінюватися на краще завдяки проведенню приватизації, залученню іноземних інвестицій, стабілізації фінансової і грошової системи (наприклад, введення 1996 р. нової грошової одиниці — гривні, яка замінила повністю знецінений купоно-карбованець, що діяв в Україні з 1992 р. після її виходу із карбованцевої зони). 2000 р. в Україні вдалося подолати економічний спад. Почалося зростання економічних показників. Але до того, щоб вони досягли рівня 1990р., ще дуже далеко.
У другій половині 1990-х рр. була проведена аграрна реформа, що ліквідувала колгоспно-радгоспну систему. Ці сільськогосподарські підприємства були замінені агрофірмами, які працюють на основі земельної оренди у колгоспників, що є власниками земельних паїв.
Однак в економічній сфері завдяки пануванню бюрократії існує чимало зловживань, до яких можна віднести корупцію, недобросовісну приватизацію тощо. Не сприяє економічному розвитку і недосконале податкове законодавство, що призвело до зростання тіньового сектору економіки на всіх рівнях.
До складних економічних наслідків призводить невміле керування економічними процесами та система приписок економічних показників, що збереглася з радянських часів. Прикладом цього згубного впливу може бути продовольча криза, яка виникла у червні 2003 р. — через завищення показників збирання зернових 2002 р. та надмірний продаж українського зерна за кордон.

 

Розвиток культури в незалежній Україні


Розвиток національної культури тісно пов'язаний з розбудовою державності в суверенній Україні. Культура в Україні позбавилася ідеологізації радянських часів і стала орієнтуватися на світові загальнолюдські цінності, їй став притаманний плюралізм.

1992 р. Верховна Рада України ухвалила «Основи законодавства про культуру». Фактично це програма розвитку культури, де підкреслюється, що національно-духовне відродження можливе лише на основі демократизації культурного процесу, припинення його денаціоналізації, наявності відповідної матеріальної бази.
В Україні відкриваються нові музеї, історико-культурні центри (Батурин Глухів, Збраж). Створена спеціальна урядова комісія, що займається поверненням в Україну вивезених із неї цінностей.
Видаються раніш заборонені твори українських письменників: Івана Багряного, Олени Теліги, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та ін. Почали виходити журнали «Київська старовина», «Літературно-науковий вісник». Читачі України дістали змогу познайомитися з творами письменників дисидентів Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.
Розвивається народна творчість. Проводяться різні фестивалі («Таврійські ігри»); конкурси «Червона рута», «Золоті ворота»...
Як і в усьому світі в Україні спостерігається тенденція комерціалізації культури, особливо масової. Зокрема за роки незалежності виник вітчизняний шоу бізнес. Популярними стали пісні Таїсії Повалій, Наталії Могилевської, Олександра Пономарьова, групи „Воплі Видоплясова”, „Океан Ельзи” та ін. Однак разом із тим він програє поки що у конкурентній боротьбі російському шоу-бізнесові, краще організованому, з великою кількістю талановитих виконавців.
Досить у скрутному становищі в Україні опинилася видавнича справа, через податкове законодавство. Великою проблемою для сучасних українських літераторів є друкування своїх творів. Ринок друкованої продукції в Україні, особливо на сході та півдні України заполонили російськомовні видання — більш дешеві, а головне — тематично різнобічні.
Складні часи переживає українська освіта. 2001 р. набув сили новий закон України «Про загальну середню освіту в Україні», що передбачає демократизацію, гуманітаризацію системи освіти і впровадження 12-річного терміну навчання та 12-бальної системи. Однак старі недоліки — гіпертрофований бюрократичний контроль за роботою середньої школи, оцінка роботи вчителів за успішністю їх учнів, а також відсутність стимулів до навчання зводять всі реформи у системі середньої освіти до добрих побажань.
Відбулися зміни й у вищій школі: впровадження обов'язкового вступного іспиту з української мови; обов'язкове вивчення студентами всіх спеціальностей історії України та українознавства; набір на контрактній основі; відкриття приватних вузів; скорочення підготовки спеціалістів вечірньої та заочної форм навчання. Як і інші галузі суспільного життя, система освіти пронизана корупцією на всіх рівнях. Певна частина освітян через низький рівень оплати праці просто змушена використовувати службове становище. Все це підриває престиж освіти в Україні і знов-таки негативно впливає на моральні цінності суспільства. Україна має значний науковий потенціал. Сучасний науковий комплекс країни складається з науково-дослідних інститутів, вузів, проектно-конструкторських і та технологічних бюро. АН України, здобувши статус національної, є провідним і координуючим центром країни. Її заклади розміщені по всій території держави. Українські науковці мають численні зв'язки з науковими товариствами і провідними університетами Росії, Європи і США. Встановлені тісні зв'язки з науковими центрами української діаспори: Українським вільним університетом у Мюнхені, українським інститутом при Гарвардському університеті (СПІА), Канадським інститутом українських студій.
Обмежений доступ до наукової інформації (хоча Україна активно включилась у систему «Інтернет»). Загострення кадрової проблеми, «відтік умів» за кордон.
Наукові розробки Національного космічного агентства України дозволяють досліджувати і освоювати космічний простір. Україна бере участь у міжнародній програмі ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт» і «Глобал старт».
Конструкторське бюро заводів ім. Антонова в Києві, ім. Малишева в Харкові, «Південмаш» в Дніпропетровську, «Мотор-Січ» у Запоріжжі створюють сучасну цивільну і воєнну техніку. Державні і наукові установи США підтримують з ними контакти в галузі академічної і прикладної космічної науки, здійснюють спільні розробки космічних літальних апаратів. Підписана угода між інститутом електрозварювання ім. Патона і американським аерокосмічним агентством НАСА про розробку технології зварювання у космосі.
Певних успіхів досягли вітчизняні гуманітарні науки, зокрема історична. За роки незалежності вивчення історії України переживає справжній ренесанс. Значний внесок в історичну науку зробили В. Степанков, С. Кульчицький, Є. Верстюк, академік П. Толочко, Ф. Турченко, та багато інших дослідників, праці яких присвячені найрізноманітнішим аспектам вітчизняної історії. До масового обігу залучені праці істориків діаспори Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Ореста Субтельного.
Великого резонансу в Україні набула мовна проблема. У роки незалежності проходить друга хвиля українізації всіх сфер життя суспільства, але адміністративно-бюрократичні методи її впровадження викликають опір і невдоволення досить значної російськомовної частини українського суспільства, що не сприяє згуртуванню населення України.

 

Релігійна і міжконфесійна ситуація у незалежній Україні

 

Із моменту проголошення в Україні незалежності активізувалося релігійне життя суспільства. Навесні 1991 р. Верховною Радою України був ухвалений закон про свободу совісті та релігійних об'єднань, який заборонив державі втручатися у справи церкви, а церкві — у державні справи.
Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується розколом православ'я. 1990 р. після обрання патріарха Мстислава (Скрипника) була відновлена УАПЦ. У Харкові, Києві та інших містах відновилися її храми. Московський патріархат надав внутрішню автономію Українській православній церкві (УПЦ), але зберіг за собою право призначати вищих духовних осіб в Україні. Спроби президента Л. Кравчука та київського митрополита Філарета (Денисенка) домогтися від Московського патріархату повної незалежності УПЦ не вдалися. Тому частини УПЦ і УАПЦ за підтримки української влади виділились, утворивши Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), яка й досі є ніким не визнаною. Таким чином, православ'я в Україні розкололось на три ворогуючі між собою конфесії, що надзвичайно ускладнює релігійну ситуацію в Україні. Між ними точиться гостра боротьба за нерухомість (храми) і паству, що неодноразово призводило до суперечок їх прибічників.
1989 р. відновилася діяльність греко-католицької церкви (УГКЦ). Вона має великий вплив у Західній Україні. Її резиденцією став Собор Святого Юра у Львові. Вона також неодноразово вступала у суперечки із православними конфесіями з приводу володіння храмами.
Крім християнських конфесій, в Україні діють іудейські та мусульманські релігійні общини, буддисти та багато інших сект.

 

Зовнішня політика незалежної України

Із проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб'єкт міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною Радою «Основних напрямках зовнішньої політики України» (1993), в Конституції України (1996).
Одним з основних напрямків зовнішньої політики України є підтримання дружніх взаємовигідних зв'язків з країнами СНД. Основним питанням щодо цього є забезпечення України енергоносіями з Росії та створення зони вільної торгівлі в межах СНД; спрощення режиму перетинання україно-російського кордону тощо. 2003 р. Президент України Л. Кучма обраний головою на саммітах СНД. У вересні 2003 р. Україна разом із Росією та деякими іншими країнами СНД підписала угоду про Єдиний економічний простір (ЄЕП), де провідну роль відіграла Москва. Цей договір передбачає створення наддержавних органів, що суперечить Конституції України. Проте вже у жовтні претензії росіян на острів Тузлу у Керченській протоці загальмували процес входження України до ЄЕП. Цей конфлікт ще не вичерпаний і його розв'язання — процес тривалого часу.
Західна політика України пов'язана з прагненням інтегруватись у європейські структури і зокрема з входженням у Європейський союз (у віддаленій перспективі). Але цьому заважають економічне становище держави та суспільно-політична ситуація в ній, які не задовольняють європейським вимогам (зокрема стан демократії в Україні). Тому Україна мусить задовольнятися певними двосторонніми угодами з високорозвиненими країнами з певних питань економічного та політичного співробітництва.
Україна є членом декількох регіональних міждержавних організацій, зокрема Центральноєвропейської ініціативи (з 1996 р.) та Чорноморського економічного співробітництва (1994) що дає їй можливість розширяти співробітництво в таких галузях, як зв'язок, енергетика, транспорт, екологічна безпека, наука і технологія, статистика, інформація, культура.
Певну роль Україна відіграє у врегулюванні локальних конфліктів, а саме, в Югославії, Сьєрра-Леоне, Південному Лівані, а з 2003 — в Іраку.

 
додати

Комментарии 

 
0 #1296 cialis-vs-sildenafil 2017-05-24 06:57 http://usa-best-store.com/#free-samples-of-viagra-from-pfizer - cialis 20mg vs viagra 100mg viagra name brand http://safe-shopping-usa.com/#erectile-dysfunction-l-arginine - viagra fast delivery 24 hour pharmacy san francisco http://usa-best-store.com/#what-is-sildenafil-citrate-100mg - where to get viagra viagra for women what does it do http://us-best-store.com/#doctor-for-erectile-dysfunction - supreme pharmacy cialis london Цитировать
 
 
0 #1295 Maziogar 2017-05-24 03:13 cialis or viagra
http://viagra-withoutdoctors.com - viagra without a doctor prescription
online cialis risk
viagra without a doctor prescription
- cialis & cheap
medicine cialis
Цитировать
 
 
0 #1294 PatrickVaf 2017-05-23 21:54 Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Отличная база порно фильмов, все новинки порно 2016 2017 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD порно кино онлайн :
http://russkoepornodoma.net/trahnul-shlyuhu-v-mikro-avtobuse.htm
http://russkoepornodoma.net/syn-vyebal-svoyu-mat-shlyuhu.htm
http://russkoepornodoma.net/otlizala-spyashchey-podruzhke-popku.htm
http://russkoepornodoma.net/transi-page=2.htm
http://russkoepornodoma.net/konchil-v-rot-russkoy-pizde.htm
http://russkoepornodoma.net/siskastaya-devushka-drochit-parnyu-ego-zdorovyy-bolt.htm
http://russkoepornodoma.net/sekretarsha-umeet-pokoryat.htm
Цитировать
 
 
0 #1293 Traviszob 2017-05-23 05:43 Hello. And Bye.
Препарат Уголь активированный - отзывы, инструкция по применению - FarmDirect
Цитировать
 
 
0 #1292 David888mox 2017-05-23 01:27 mamont
ซื้อ mamont
ใบสั่ง mamont
ใบสั่ง mamont
ซื้อ mamont
ราคา mamont
ค่าใช้จ่ายของ mamont
ความคิดเห็น mamont
คำแนะนำ mamont
คำแนะนำสำหรับกา รใช้งาน mamont
ใบสมัคร mamont
วิธีใช้ mamont
วิธีใช้ mamont
วิธีการซื้อ mamont
ที่ฉันสามารถซื้ อที่จะซื้อ mamont
ความคิดเห็นของล ูกค้า mamont
ความคิดเห็นจากล ูกค้าจริง mamont
ส่วนประกอ
Цитировать
 
 
0 #1291 Haroldlom 2017-05-22 23:35 Все о ремонте и строительстве, читайте, не пожалеете montazhnik02.ru Цитировать
 
 
0 #1290 Vaughnsib 2017-05-22 21:00 first resource http://pinkxvideos.com/hot-latina-cheerleader-fuck.html Цитировать
 
 
0 #1289 AbuAvershish 2017-05-22 20:40 compound pharmacy safe place to buy cialis online rite aid pharmacy locations what is the difference between viagra and cialis young erectile dysfunction stop & shop pharmacy hours viagra strength cialis overdose symptoms Цитировать
 
 
0 #1288 JoshuaDit 2017-05-22 18:35 Последние новости в России, Армении и остальном мире hayastannews.com Цитировать
 
 
0 #1287 RobertDuacy 2017-05-22 18:15 Find Your Russian Beauty! Leading Russian Dating Site With Over 1.5 Million Members: http://californiadatingsingles.net/ :
http://californiadatingsingles.net/pretty-russian-ladies-irvine.htm pretty russian ladies irvine
mail order bride california
http://californiadatingsingles.net/free-dating-websites-oakland.htm free dating websites oakland
online dating reviews chino
http://californiadatingsingles.net/girls-dating-irvine.htm girls dating irvine
legitimate mail order brides lancaster
http://californiadatingsingles.net/matchmaking-services-santa-ana.htm
http://californiadatingsingles.net/mail-order-russian-oakland.htm mail order russian oakland
Цитировать
 
 
0 #1286 GeorgeKib 2017-05-22 15:39 Последние новости в России, Украине и остальном мире s-narodom.ru Цитировать
 
 
0 #1285 Rogeliosit 2017-05-22 15:11 Find Your Russian Beauty! Leading Russian Dating Site With Over 1.5 Million Members: http://californiadating.net/ :
dating free san leandro
http://californiadating.net/dating-singles-redding.htm dating singles redding
filipina dating sites livermore
http://californiadating.net/best-adult-hookup-site-fontana.htm best adult hookup site fontana
completely free dating site alhambra
http://californiadating.net/dating-coach-vallejo.htm dating coach vallejo
http://californiadating.net/dating-site-in-usa-anaheim.htm
http://californiadating.net/australian-mail-order-brides-hemet.htm
Цитировать
 
 
0 #1284 Ramonjar 2017-05-22 13:44 Множество информации о стройке,ремонте , и другое blitz-remont.ru Цитировать
 
 
0 #1283 fedtvorog 2017-05-22 12:45 Услуги для тех, кто пропустил 6438936
продлить медкнижку
Цитировать
 
 
0 #1282 JazesZek 2017-05-22 10:57 black cialis
http://viagra-withoutadoctors.com - viagra without a doctor prescription
cialis online usa total thanks
viagra without a doctor prescription usa
- can i buy cialis over the counter in toronto canada
generic cialis prices
Цитировать
 
 
0 #1281 Richardset 2017-05-22 07:28 excellent website http://analdrunksister.com/my-nude-wife-on-spy-cam.html Цитировать
 
 
0 #1280 WalterGratt 2017-05-22 07:28 soulful resource http://pornsiteslist.org/15-years-anal.html Цитировать
 
 
0 #1279 LeroyBax 2017-05-22 04:55 Привет всем! класный у вас сайт!
Нашёл новинки кино онлайн бесплатно в хорошем качестве: Смотреть онлайн лучшие приключения
Тут: Князь тьмы с задней парты / Ichiban Ushiro no Daimaou (Сезон 1) (2010)
Тут: Кейт Бланшетт нагадает себе клад в фильме Сюзанны Бир http://kinokub.net/news/1930-keyt-blanshett-nagadaet-sebe-klad-v-filme-syuzanny-bir.html
Здесь: В Киеве покажут детское кино из Дании http://kinokub.net/news/6799-v-kieve-pokazhut-detskoe-kino-iz-danii.html
Тут: http://kinokub.net/komediya/2064-simpsony-the-simpsons-sezon-9-1997-1998.html

Тут: лучшие ужасы список 2017 http://kinokub.net/uzhasy/
Тут: в хорошем качестве hd лучшие триллеры
Тут: 2017 онлайн лучшая фантастика
Цитировать
 
 
0 #1278 MichaelMinly 2017-05-22 04:25 Increase testosterone with TestoBoost Pro - new natural vitamin complex!
Hurry! Final Few Trials of TestoBoost Pro available! http://enhancemalepotency.com/ :
Buy TestoBoost Pro right now Ohio do penis enlargement pills work http://enhancemalepotency.com/state/ohio-do-penis-enlargement-pills-work.htm
Buy TestoBoost Pro right now Connecticut how to make penis bigger
Buy TestoBoost Pro right now Tucson Testosterone natural vitamin buy http://enhancemalepotency.com/state/tucson-testosterone-natural-vitamin-buy.htm
Buy TestoBoost Pro right now Bridgeport how to enlarge pennis size
Buy TestoBoost Pro right now Allentown penis surgery http://enhancemalepotency.com/state/allentown-penis-surgery.htm
Buy TestoBoost Pro right now Grand Prairie penis enhancement pills
Buy TestoBoost Pro right now http://enhancemalepotency.com/state/penis-stretches-maine.htm
Buy TestoBoost Pro right now do penis growth pills work Long Beach
Цитировать
 
 
0 #1277 Derekvek 2017-05-22 00:32 Полезная информация о туризме gturs.com Цитировать
 
 
0 #1276 DennisSnuGh 2017-05-21 17:52 Женский сайт обо всем, читайте, много полезного dettka.com Цитировать
 
 
0 #1275 Aboownmymn 2017-05-21 08:26 cialis 10 mg daily south orange pharmacy vacuum pumps for erectile dysfunction professional pharmacy dalton ga l arginine erectile dysfunction dosage guy takes viagra pharmacy intern license cialis best price online Цитировать
 
 
0 #1274 Gordonarino 2017-05-21 03:28 Женский сайт обо всем, читайте, вам понравится nalatty.com Цитировать
 
 
0 #1273 David888mox 2017-05-20 20:56 ซื้อ mamont
ซื้อ mamont
Цитировать
 
 
0 #1272 CharlesElast 2017-05-20 19:16 world auto finance columbia mo
auto insurance greeley
auto insurance quotes free
top auto insurance companies in nj
auto insurance motorcycle
why auto insurance rates keep rising 2016
worst auto insurance rates by state
auto insurance subsidy
auto insurance schools
auto insurance escondido
auto insurance vancouver wa
auto insurance kokomo indiana
auto insurance quotes
uautoinsurance.com
is auto insurance required in michigan
what auto insurance is the cheapest
what auto insurance is the best
best auto insurance in georgia
auto insurance company ratings
auto insurance il
auto insurance verification form
auto insurance holland mi
what auto insurance is the cheapest
why auto insurance premiums increase
auto insurance quotes flo
auto insurance discount
auto insurance worksheet
top auto insurance agency
auto insurance yellow pages
is auto insurance mandatory
Цитировать
 
 
0 #1271 LouisPatly 2017-05-20 18:17 Полезную информацию читайте на женском сайте tvoi-noski.ru Цитировать
 
 
0 #1270 APiettysem 2017-05-20 18:00 can i use viagra to last longer viagra for woman what would happen if a woman takes viagra cheap viagra online uk walmart pharmacy longview tx cvs pharmacy utah when did viagra come out stanford pharmacy Цитировать
 
 
0 #1269 Meghan 2017-05-20 15:54 Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (Meghan: http://cement-beton.com.ua/)
http://cement-beton.com.ua/
Цитировать
 
 
0 #1268 Davidmox 2017-05-20 10:51 Cach cach dung bactefort prime khong lau, gi?i y h?c toan c?u da bang hoang tru?c cai ch?t d?u tien vi nhi?m san hour gay ung thu c?a m?t ngu?i dan ong ? nu?c M?. Theo cach dung bactefort do, ngu?i dan ong 41 tu?i ? Colombia nay b? ung thu do nhi?m san dispersal of hour va qua d?i ch? 72 gi? sau khi cac bac si tim ra nguyen nhan gay b?nh. Цитировать
 
 
0 #1267 RobertPooda 2017-05-20 02:06 Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?
http://enewz.ru/news/7884-smi-rossiyskim-avtolyubitelyam-za-sdachu-ekzamenov-i-poluchenie-prav-pridetsya-platit-bolshe.html
http://enewz.ru/news/18844-siriyskie-demokraticheskie-sily-nachali-nastuplenie-na-menbidzh.html
http://enewz.ru/news/7838-smi-ukraina-riskuet-skoro-ostatsya-bez-avtomobilnoy-promyshlennosti.html
http://enewz.ru/uploads/posts/2016-04/146036340218.png
http://enewz.ru/news/4909-lenmorniiproekt-sproektiruet-neftyanoy-terminal-tanalau-v-krasnoyarskom-krae.html
Ещё тут много интересного: зеленский оскорбил жителей донбасса пророчества святых о донбассе
Цитировать
 
 
0 #1266 Timothydet 2017-05-19 22:46 my-big-family.com
В России многодетной принято считать семью с my-big-family.com тремя и более несовершеннолет ними детьми (в сборник числе усыновлёнными, а также пасынками и падчерицами) в возрасте прежде 16 лет, а также в возрасте прежде 18 лет, разве они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовател ьные программы
Цитировать
 
 
0 #1265 Alfredslime 2017-05-19 06:53 Последние новости андроид здесь hi-android.net Цитировать
 
 
0 #1264 Brianvek 2017-05-19 06:53 Женский онлайн журнал malipuz.ru Цитировать
 
 
0 #1263 Davidfrume 2017-05-19 05:23 Очень много полезной информации читайте на женском сайте dom-lady.ru Цитировать
 
 
0 #1262 Charlesrup 2017-05-19 02:33 Последние новости Армении здесь lratvakan.com Цитировать
 
 
0 #1261 Josephtreme 2017-05-18 19:33 Женский журнал здесь laform.ru Цитировать
 
 
0 #1260 Timothybed 2017-05-18 15:58 Животноводство animalsfarm.ru — наиболее animalsfarm.ru древний занятие человечества потом охоты, собирательства и рыболовства, освоенный, наряду с земледелием, в неолите, во промежуток собственноручно называемой неолитической революции. Появлению животноводства предшествовал дело одомашнивания определённых animalsfarm.ru видов диких зверей, которые могли пробиваться близко с человеком, принося присутствие этом ему определённую пользу — нежданнонегадан но родник пищи (мясо, молоко, птичьи яйца), сила сырья для изготовления одежды нешто строительства хижин (при, шкуры), будто рабочие (собираться, тянущие плуг) коли ездовые животные, ровно животные воеже охраны имущества (собака, кошка). Цитировать
 
 
0 #1259 DoyleMaigo 2017-05-18 10:01 Тури?зм — временные выезды туристам (путешествия) людей в другую страну либо край, отличную после места постоянного жительства, чтобы срок чрез туристам 24 часов предварительно 6 месяцев в ход одного календарного возраст либо с совершением не менее одной ночевки в развлекательных , оздоровительных , спортивных, гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника]. Цитировать
 
 
0 #1258 Blakejaibe 2017-05-18 06:27 Самый лучший женский журнал здесь zdorovaya-life.ru Цитировать
 
 
0 #1257 Michaelkashy 2017-05-18 05:27 Самые вкусные рецепты здесь ppfood.ru Цитировать
 
 
0 #1256 IsmaelNuh 2017-05-18 02:29 Новая информация о компьютерном железе www.hardexpert.net Цитировать
 
 
0 #1255 fedtvorog 2017-05-17 19:37 Услуги для тех, кто пропустил 1757822
купить справку в бассейн
Цитировать
 
 
0 #1254 DanielLex 2017-05-17 19:11 Читайте много информации о моде, красоте здоровье и прочее shoptrip.ru Цитировать
 
 
0 #1253 JavierHoW 2017-05-17 13:51 Юрист. Юридическая разговор бескорыстно
Покров в суде.
Консультации Бесплатная юридическая разговор кстати правовым вопросам.
Составление исковых заявлений, жалоб в различные инстанции, в диссертация числе обжалование судебных актов, претензий, договоров, соглашений, ходатайств, запросов, иных правовых документов.
Семейные Юридическая собрание споры (сортировка брака, часть имущества, долгов, установление отцовства, в доля числе посмертно, внесение изменений в свидетельство сравнительный отце ребенка, алименты, приговор порядка общения с ребенком, пр. споры о детях).
Цитировать
 
 
0 #1252 Rodrigs1r 2017-05-17 10:09 Czesc dziewczata kredyt swiateczny, kredyt hipoteczny pko bp kalkulator i Kredyt Swiateczny Цитировать
 
 
0 #1251 StephenBub 2017-05-17 10:07 Новая информация о строительстве distroy.ru Цитировать
 
 
0 #1250 jacknib 2017-05-17 06:10 In case of allergic reaction to the drug a patient should get immediate medical help.
Ensure to consume the dosage of generic viagra 30—40 minutes before indulging in love-making act.
When weight of domestic policy and strong link to order viagra without prescription online.

site
Цитировать
 
 
0 #1249 IsmaelNuh 2017-05-17 06:01 Новая информация об автомобилях autoisauto.ru Цитировать
 
 
0 #1248 GerardoShelo 2017-05-17 03:15 Читайте много информации о рецептах zonakulinara.ru Цитировать
 
 
0 #1247 Wiltonwrori 2017-05-16 13:05 Калифорния — очень Экскурсия в Санта-Барбару и Датскую деревню Солванг тут от компании «California Land Travel», ознакомит вас с основными достопримечател ьностями города и деревни в США населённый свет США (нежданнонегада нно сообразно результатам переписи населения, бесплатно и применительно оценкам 2008 года]) и третий применительно площади (исключая Аляски и Техаса). Город — Сакраменто, крупнейший цитадель — Лос-Анджелес. Другие крупные города: Сан-Франциско, Сан-Диего, Сан-Хосе. Государство известен Экскурсия в Санта-Барбару и Датскую деревню Солванг тут от компании «California Land Travel», ознакомит вас с основными достопримечател ьностями города и деревни в США своим разнообразным климатом, пёстрым составом населения. Калифорния занимает первое вольность между штатов США соразмерно объёму валового внутреннего продукта. Важнейшие отрасли экономики штата — сельское рухлядь, аэрокосмическая индустрия, добыча и переработка нефти, шоу-бизнес, информационные технологии. Цитировать
 
 
0 #1246 Richardjadia 2017-05-16 02:37 у нас на вышеприведенном блоге http://www.vuz-chursin.ru/ собран громадный набор последних новостей о строительстве. Цитировать
 
 
0 #1245 Ronniecrolo 2017-05-16 01:44 si puo comprare il viagra senza ricetta medica, viagra medicine price india, golden viagra pill
digram- tadalafil 20mg, generic date for cialis
cheap viagra 100mg australia http://viagranrxfor.org/#order - Online Viagra price of viagra in australia
price viagra in usa, safe to order generic viagra online
pfizer viagra to buy Viagra For Sale can you buy viagra at cvs
sirve viagra generico, buy viagra now online
legit site to buy viagra, cialis compresse da 20 mg, cialis 20mg splitting
erfahrungen levitra 20mg, can you get viagra cvs
non generic viagra http://cialisnrxfor.biz/#online - cheapest place to buy cialis online cialis 20 mg tous les jours
quantas mg tem o cialis, is it easy to get viagra from a doctor
buy brand cialis no prescription how to buy cialis with a prescription gold viagra 3000 mg
cialis 20mg price in pakistan, do i need a prescription to buy viagra
Цитировать
 
 
0 #1244 CrergoHoigo 2017-05-15 19:30 Приветки, господа посетители сети!
Рекомендую увлекательный вебсайт: http://comptables.ru - бухгалтер удаленно. Затем бухгалтер удаленная работа. Конечно удаленный бухгалтер.
Профиль ресурса бухгалтер удаленно. Кроме того бухгалтер удаленная работа. И конечно удаленный бухгалтер..
Кажется недурственно.
До встречи в сети и пока, интернетовский народ.
Сергей
Цитировать
 
 
0 #1243 SergioKah 2017-05-15 13:30 заказать продвижение интернет ресурса логин скайпа kai230361 Цитировать
 
 
0 #1242 APiettysem 2017-05-15 02:39 cialis for less what are viagra tablets how quickly does viagra work other than viagra what else cialis usage tips pharmacy schools in illinois natural erectile dysfunction all natural viagra substitute Цитировать
 
 
0 #1241 HozardAnobe 2017-05-15 02:00 viagra tadalafil combination therapy
http://viagra-withoutdoctor.net - viagra without a doctor prescription
viagra brand
viagra without doctor prescription
- discounted viagra tablets
uprima viagra viagra
Цитировать
 
 
0 #1240 Federico19 2017-05-14 20:35 If there is lone thing, you should be doing pro yourself in fairness now – go to as much assist for yourself as you can. Thesis statement autism research paper. This means contacting a professionalcri ticism serving to pinch you with your papers. Dr jekyll and mr hyde literature essays. This is about doing yourself a favor and letting us do the work in favour of you while you relax move backwards withdraw from and relax. Цитировать
 
 
0 #1239 DouglasKig 2017-05-14 20:27 Современная Какие есть отели Египта 5 звезд Хургада прочитать можно на сайте http://turkey-egypt.ru Турция образовалась в 1923 году в результате раздела Османской империи затем её Какие есть отели Египта 5 звезд Хургада прочитать можно на сайте http://turkey-egypt.ru поражения в Первой мировой войне и последовавшей национально-освободительной войны турецкого народа, упразднения монархии и превращения территории с преобладанием турецкого этноса в турецкое национальное государство. Издавна чем открывать центром Османской империи, этот регион чтобы протяжении истории составлял значительную клочок древних государств: Персии, Армении, Рима и Византии. Цитировать
 
 
0 #1238 CurtisMar 2017-05-14 20:25 Последние женские новости здесь logwoman.ru Цитировать
 
 
0 #1237 Sammie567reica 2017-05-14 13:17 В настоящее shorten url эпоха веб-разработчики часто передают в URL параметры чтобы представления иерархии данных, команды, пути загрузки наравне информацию о shorten url сессии. Это часто отражается ради URL, сколько делает его сложным для восприятия и запоминания. URL-адреса, в которых 100 и более знаков, глядеть частом копировании могут пропорционально неаккуратности тянуться скопированы не весь, сколь сделает ссылку нерабочей. Тут примерно подлый URL удобен воеже копирования в письма e-mail alias сообщения ради форумах. Цитировать
 
 
0 #1236 Rivaldo41 2017-05-14 05:12 If there is one passion, you should be doing as a replacement for yourself advantageous on occasion – journey by as much escape for yourself as you can. Description of haunted house essay. This means contacting a skilful blog link publication serving to inform appropriate you with your papers. What makes mercutio such a memorable character essay. This is near doing yourself a favor and letting us do the responsibility in favour of you while you join in assist and relax. Цитировать
 
 
0 #1235 Danielpheva 2017-05-13 18:13 Привет всем участникам! Интересный у вас сайт

Что думаете по этим новостям?
http://electek.ru/news/20119-sudan-gotovitsya-k-priemu-bezhencev-iz-yuzhnogo-sudana-gde-vozobnovilis-boi.html
Сводка событий Новороссии за 19 октября 2015 года
Газпром не меняет финансовые планы на 2014г из-за событий на Украине http://electek.ru/news/5658-gazprom-ne-menyaet-finansovye-plany-na-2014g-iz-za-sobytiy-na-ukraine.html
Ночь ценой в 550 млн долларов США http://electek.ru/news/3922-noch-cenoy-v-550-mln-dollarov-ssha.html
ещё тут много интересного: песня донбасс вставай россия первый канал помощь донбассу
Цитировать
 
 
0 #1234 AbuAvershish 2017-05-13 18:07 pharmacy fellowship cialis super p-force when does walgreens pharmacy close walmart pharmacy hammond la how soon to take viagra dillons pharmacy hours meijer pharmacy phone number best herbal remedy for erectile dysfunction Цитировать
 
 
0 #1233 AbaAcannyDen 2017-05-13 17:40 www walgreens com pharmacy what is best for erectile dysfunction lawrence pharmacy how do you treat erectile dysfunction what drugs cause erectile dysfunction viagra montreal oconto falls pharmacy ut pharmacy Цитировать
 
 
0 #1232 DouglasKig 2017-05-13 16:47 Современная Какие интересные достопримечател ьности Хургады стоить посетить, прочитать можно на сайте http://turkey-egypt.ru Турция образовалась в 1923 году в результате раздела Османской империи кроме её Какие интересные достопримечател ьности Хургады стоить посетить, прочитать можно на сайте http://turkey-egypt.ru поражения в Первой мировой войне и последовавшей национально-освободительной войны турецкого народа, упразднения монархии и превращения территории с преобладанием турецкого этноса в турецкое национальное государство. Прежде чем приступать центром Османской империи, сей регион воеже протяжении истории составлял значительную знание древних государств: Персии, Армении, Рима и Византии. Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить
...