Головна Історія України НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

загрузка...
Сейчас 69 гостей онлайн

УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Розбудова держави і суспільно-політична ситуація

Створення незалежної Української держави починалося за дуже складних умов:

необхідно було здійснити перехід від статусу союзної, з обмеженим суверенітетом до статусу повністю незалежної держави. Україна обрала мирний, еволюційний шлях державотворення, який передбачав реформування існуючих органів влади і створення нових, які відповідали б потребам незалежної держави.

 

Створення незалежної Української державиУ короткий період незалежної України було ухвалено найважливіші законодавчі акти: Декларація прав національностей України, Закон «Про громадянство України», «Закон про свободу совісті і релігійні організації» тощо. 1992 р. були затверджені Гімн, Прапор і малий герб України — тризуб. Дуже важко проходив процес ухвалення Конституції України, який розтягнувся на п'ять років. Вона була ухвалена тільки 28 червня 1996 р. Ухвалення Конституції заклало основи становлення Української держави як демократичної, соціальної і правової.
Важливим чинником у державному будівництві є створення збройних сил України, митної та прикордонної служби.
2002 р. Президент України Л. Кучма заявив про необхідність проведення в Україні політичної реформи. Проект цієї реформи передбачає створення в Україні парламентсько-президентської республіки європейського зразка, тобто формування уряду парламентською більшістю.
Однак на шляху розбудови демократичної правової держави існує чимало перепон. Одна з найголовніших полягає в тому, що переважна частина сучасної політичної еліти на всіх рівнях походить з партійно-номенклатурних кіл радянського періоду. Вона зберегла старі традиції управління і в багатьох випадках застосовує адміністративний ресурс.
В Україні існує понад сто політичних партій.

Економічна ситуація

Незалежна Україна успадкувала від радянських часів командно-адміністративну економіку, яка повністю себе вичерпала і потребувала ринкового реформування. Однак упродовж тривалого часу реформи в економічній сфері проводилися вкрай невдало що ввело економіку у стан глибокої кризи, яка супроводжувалася шаленим підвищенням цін, жорстокою інфляцією, зростанням безробіття як явного, так і прихованого, через зупинку багатьох підприємств, катастрофічне падіння виробництва. Цій кризі сприяли і об'єктивні чинники, а саме: розрив старих господарських зв'язків внаслідок розпаду СРСР, застаріле обладнання та виробничі технології, неправильна структурна побудова економіки та залежність України від імпортних енергоносіїв (у першу чергу нафти і газу).

Тільки у другій половині 90-х рр. ситуація почала змінюватися на краще завдяки проведенню приватизації, залученню іноземних інвестицій, стабілізації фінансової і грошової системи (наприклад, введення 1996 р. нової грошової одиниці — гривні, яка замінила повністю знецінений купоно-карбованець, що діяв в Україні з 1992 р. після її виходу із карбованцевої зони). 2000 р. в Україні вдалося подолати економічний спад. Почалося зростання економічних показників. Але до того, щоб вони досягли рівня 1990р., ще дуже далеко.
У другій половині 1990-х рр. була проведена аграрна реформа, що ліквідувала колгоспно-радгоспну систему. Ці сільськогосподарські підприємства були замінені агрофірмами, які працюють на основі земельної оренди у колгоспників, що є власниками земельних паїв.
Однак в економічній сфері завдяки пануванню бюрократії існує чимало зловживань, до яких можна віднести корупцію, недобросовісну приватизацію тощо. Не сприяє економічному розвитку і недосконале податкове законодавство, що призвело до зростання тіньового сектору економіки на всіх рівнях.
До складних економічних наслідків призводить невміле керування економічними процесами та система приписок економічних показників, що збереглася з радянських часів. Прикладом цього згубного впливу може бути продовольча криза, яка виникла у червні 2003 р. — через завищення показників збирання зернових 2002 р. та надмірний продаж українського зерна за кордон.

 

Розвиток культури в незалежній Україні


Розвиток національної культури тісно пов'язаний з розбудовою державності в суверенній Україні. Культура в Україні позбавилася ідеологізації радянських часів і стала орієнтуватися на світові загальнолюдські цінності, їй став притаманний плюралізм.

1992 р. Верховна Рада України ухвалила «Основи законодавства про культуру». Фактично це програма розвитку культури, де підкреслюється, що національно-духовне відродження можливе лише на основі демократизації культурного процесу, припинення його денаціоналізації, наявності відповідної матеріальної бази.
В Україні відкриваються нові музеї, історико-культурні центри (Батурин Глухів, Збраж). Створена спеціальна урядова комісія, що займається поверненням в Україну вивезених із неї цінностей.
Видаються раніш заборонені твори українських письменників: Івана Багряного, Олени Теліги, Євгена Плужника, Миколи Хвильового та ін. Почали виходити журнали «Київська старовина», «Літературно-науковий вісник». Читачі України дістали змогу познайомитися з творами письменників дисидентів Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та ін.
Розвивається народна творчість. Проводяться різні фестивалі («Таврійські ігри»); конкурси «Червона рута», «Золоті ворота»...
Як і в усьому світі в Україні спостерігається тенденція комерціалізації культури, особливо масової. Зокрема за роки незалежності виник вітчизняний шоу бізнес. Популярними стали пісні Таїсії Повалій, Наталії Могилевської, Олександра Пономарьова, групи „Воплі Видоплясова”, „Океан Ельзи” та ін. Однак разом із тим він програє поки що у конкурентній боротьбі російському шоу-бізнесові, краще організованому, з великою кількістю талановитих виконавців.
Досить у скрутному становищі в Україні опинилася видавнича справа, через податкове законодавство. Великою проблемою для сучасних українських літераторів є друкування своїх творів. Ринок друкованої продукції в Україні, особливо на сході та півдні України заполонили російськомовні видання — більш дешеві, а головне — тематично різнобічні.
Складні часи переживає українська освіта. 2001 р. набув сили новий закон України «Про загальну середню освіту в Україні», що передбачає демократизацію, гуманітаризацію системи освіти і впровадження 12-річного терміну навчання та 12-бальної системи. Однак старі недоліки — гіпертрофований бюрократичний контроль за роботою середньої школи, оцінка роботи вчителів за успішністю їх учнів, а також відсутність стимулів до навчання зводять всі реформи у системі середньої освіти до добрих побажань.
Відбулися зміни й у вищій школі: впровадження обов'язкового вступного іспиту з української мови; обов'язкове вивчення студентами всіх спеціальностей історії України та українознавства; набір на контрактній основі; відкриття приватних вузів; скорочення підготовки спеціалістів вечірньої та заочної форм навчання. Як і інші галузі суспільного життя, система освіти пронизана корупцією на всіх рівнях. Певна частина освітян через низький рівень оплати праці просто змушена використовувати службове становище. Все це підриває престиж освіти в Україні і знов-таки негативно впливає на моральні цінності суспільства. Україна має значний науковий потенціал. Сучасний науковий комплекс країни складається з науково-дослідних інститутів, вузів, проектно-конструкторських і та технологічних бюро. АН України, здобувши статус національної, є провідним і координуючим центром країни. Її заклади розміщені по всій території держави. Українські науковці мають численні зв'язки з науковими товариствами і провідними університетами Росії, Європи і США. Встановлені тісні зв'язки з науковими центрами української діаспори: Українським вільним університетом у Мюнхені, українським інститутом при Гарвардському університеті (СПІА), Канадським інститутом українських студій.
Обмежений доступ до наукової інформації (хоча Україна активно включилась у систему «Інтернет»). Загострення кадрової проблеми, «відтік умів» за кордон.
Наукові розробки Національного космічного агентства України дозволяють досліджувати і освоювати космічний простір. Україна бере участь у міжнародній програмі ракетно-космічного комплексу морського базування «Морський старт» і «Глобал старт».
Конструкторське бюро заводів ім. Антонова в Києві, ім. Малишева в Харкові, «Південмаш» в Дніпропетровську, «Мотор-Січ» у Запоріжжі створюють сучасну цивільну і воєнну техніку. Державні і наукові установи США підтримують з ними контакти в галузі академічної і прикладної космічної науки, здійснюють спільні розробки космічних літальних апаратів. Підписана угода між інститутом електрозварювання ім. Патона і американським аерокосмічним агентством НАСА про розробку технології зварювання у космосі.
Певних успіхів досягли вітчизняні гуманітарні науки, зокрема історична. За роки незалежності вивчення історії України переживає справжній ренесанс. Значний внесок в історичну науку зробили В. Степанков, С. Кульчицький, Є. Верстюк, академік П. Толочко, Ф. Турченко, та багато інших дослідників, праці яких присвячені найрізноманітнішим аспектам вітчизняної історії. До масового обігу залучені праці істориків діаспори Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Дорошенка, Ореста Субтельного.
Великого резонансу в Україні набула мовна проблема. У роки незалежності проходить друга хвиля українізації всіх сфер життя суспільства, але адміністративно-бюрократичні методи її впровадження викликають опір і невдоволення досить значної російськомовної частини українського суспільства, що не сприяє згуртуванню населення України.

 

Релігійна і міжконфесійна ситуація у незалежній Україні

 

Із моменту проголошення в Україні незалежності активізувалося релігійне життя суспільства. Навесні 1991 р. Верховною Радою України був ухвалений закон про свободу совісті та релігійних об'єднань, який заборонив державі втручатися у справи церкви, а церкві — у державні справи.
Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується розколом православ'я. 1990 р. після обрання патріарха Мстислава (Скрипника) була відновлена УАПЦ. У Харкові, Києві та інших містах відновилися її храми. Московський патріархат надав внутрішню автономію Українській православній церкві (УПЦ), але зберіг за собою право призначати вищих духовних осіб в Україні. Спроби президента Л. Кравчука та київського митрополита Філарета (Денисенка) домогтися від Московського патріархату повної незалежності УПЦ не вдалися. Тому частини УПЦ і УАПЦ за підтримки української влади виділились, утворивши Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), яка й досі є ніким не визнаною. Таким чином, православ'я в Україні розкололось на три ворогуючі між собою конфесії, що надзвичайно ускладнює релігійну ситуацію в Україні. Між ними точиться гостра боротьба за нерухомість (храми) і паству, що неодноразово призводило до суперечок їх прибічників.
1989 р. відновилася діяльність греко-католицької церкви (УГКЦ). Вона має великий вплив у Західній Україні. Її резиденцією став Собор Святого Юра у Львові. Вона також неодноразово вступала у суперечки із православними конфесіями з приводу володіння храмами.
Крім християнських конфесій, в Україні діють іудейські та мусульманські релігійні общини, буддисти та багато інших сект.

 

Зовнішня політика незалежної України

Із проголошенням незалежності Україна почала брати активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб'єкт міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною Радою «Основних напрямках зовнішньої політики України» (1993), в Конституції України (1996).
Одним з основних напрямків зовнішньої політики України є підтримання дружніх взаємовигідних зв'язків з країнами СНД. Основним питанням щодо цього є забезпечення України енергоносіями з Росії та створення зони вільної торгівлі в межах СНД; спрощення режиму перетинання україно-російського кордону тощо. 2003 р. Президент України Л. Кучма обраний головою на саммітах СНД. У вересні 2003 р. Україна разом із Росією та деякими іншими країнами СНД підписала угоду про Єдиний економічний простір (ЄЕП), де провідну роль відіграла Москва. Цей договір передбачає створення наддержавних органів, що суперечить Конституції України. Проте вже у жовтні претензії росіян на острів Тузлу у Керченській протоці загальмували процес входження України до ЄЕП. Цей конфлікт ще не вичерпаний і його розв'язання — процес тривалого часу.
Західна політика України пов'язана з прагненням інтегруватись у європейські структури і зокрема з входженням у Європейський союз (у віддаленій перспективі). Але цьому заважають економічне становище держави та суспільно-політична ситуація в ній, які не задовольняють європейським вимогам (зокрема стан демократії в Україні). Тому Україна мусить задовольнятися певними двосторонніми угодами з високорозвиненими країнами з певних питань економічного та політичного співробітництва.
Україна є членом декількох регіональних міждержавних організацій, зокрема Центральноєвропейської ініціативи (з 1996 р.) та Чорноморського економічного співробітництва (1994) що дає їй можливість розширяти співробітництво в таких галузях, як зв'язок, енергетика, транспорт, екологічна безпека, наука і технологія, статистика, інформація, культура.
Певну роль Україна відіграє у врегулюванні локальних конфліктів, а саме, в Югославії, Сьєрра-Леоне, Південному Лівані, а з 2003 — в Іраку.

 
додати

Комментарии 

 
0 #1374 Zilliampleam 2017-07-22 02:48 cialis 20mg online you cannot reply to topics in this forum
http://cialis.withoutdoctorprescriptions.com - cialis without a doctor's prescription
cialis 10mg or 20mg joined
cialis without a doctor's prescription
- achat cialis
cialis 10mg username
Цитировать
 
 
0 #1373 CharlesDiurf 2017-07-22 01:02 Читайте много информации о стройке и ремонте beton-cement-ru.ru Цитировать
 
 
0 #1372 Larrybal 2017-07-13 12:10 Рады предложить Вам услуги по кредитованю. MobiBank все Кредиты банков на одном сайте. Подайте заявку на Кредит во все банки сразу с помощью нашего сервиса. Удобная навигация по сайту, никакой лишней информаци.
http://mobibank.su/ - Узнайте подробности…
Цитировать
 
 
0 #1371 Larrybal 2017-07-13 08:58 Рады предложить Вам услуги по кредитованю. MobiBank все Кредиты банков на одном сайте. Подайте заявку на Кредит во все банки сразу с помощью нашего сервиса. Удобная навигация по сайту, никакой лишней информаци.
http://mobibank.su/ - Смотрите здесь!..
Цитировать
 
 
0 #1370 master-stir 2017-07-12 04:06 Занимаюсь ремонтом стиральных машин в городе Алматы. Ремонтируем все известные проблеммы у стиральных машин. Звоните по телефону 8(771)473-27-69 . Поможем решить вашу проблему быстро и с гарантией.

Поможем с замена РїРѕРјРїС‹ стиральРЅРѕР№ машины. Звоните!
Цитировать
 
 
0 #1369 dorpornxxxhef 2017-07-10 09:53 German Classic xxx hd Stockings sexxxx Poker xxx videos double fucking tube video Цитировать
 
 
0 #1368 dorpornxxx 2017-07-09 21:14 taiwanese xxx vidoes cosplay xxx vedio www xxx con xxx vedios Цитировать
 
 
0 #1367 GeraldMon 2017-07-09 06:55 Самое эффективное средство от пота Цитировать
 
 
0 #1366 richardmlldk 2017-07-08 01:07 Hello!
I live in Denmark - the city of Copenhagen. I liked your forum. Razrishite to attach to it and communicate!
Good wind and success!
Richard Malcolm.
Цитировать
 
 
0 #1365 PhillizMus 2017-07-05 09:49 genuine viagra
http://withoutdoctorprescriptions.com - viagra without a doctor prescription
viagra song mp3
viagra without a doctor prescription
- viagra 10mg cost faq
viagra side effects forum important topics
Цитировать
 
 
0 #1364 Jominiztwelt 2017-07-05 07:00 viagra generic canada show printable version
http://withoutdoctorprescription.net - viagra without a doctor prescription
viagra 20 mg cost interests
viagra no prescription
- is generic viagra as good as brand
viagra for women blogs linear mode
Цитировать
 
 
0 #1363 JimmyVon 2017-07-04 04:11 Последние автомобильные новости здесь drivim.ru Цитировать
 
 
0 #1362 Blakejaibe 2017-07-03 08:57 Самый лучший женский журнал здесь zdorovaya-life.ru Цитировать
 
 
0 #1361 JeremyWar 2017-06-30 12:38 Спасибо за актульную информацию, если что смотреть тут xozyaika.com Цитировать
 
 
0 #1360 RobertJunda 2017-06-30 03:15 Много полезной информации о ремонте montazhnik02.ru Цитировать
 
 
0 #1359 RomanAnoms 2017-06-29 20:02 Как хорошо, что наткнулся на ваш сайт, очень много информации почерпнул blitz-remont.ru Цитировать
 
 
0 #1358 Craissuino 2017-06-28 08:29 uk cialis
http://cialis.withoutdoctorprescription.net - cialis without a doctor prescription usa
cialis versus cialis
cialis without a doctor's prescription
- cialis line order
aqcuisto cialis tadalafil italia
Цитировать
 
 
0 #1357 JazesCob 2017-06-28 01:36 viagra competitor login
http://viagra.withoutdoctorprescriptions.com - viagra without a doctor prescription
how to get viagra
viagra without a doctor prescription
- viagra 10mg how long does it last no new posts
comprar viagra
Цитировать
 
 
0 #1356 Robertpriew 2017-06-27 16:29 Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет.
оптимизация страниц сайта) логин скайпа SEO2000

оращайтесь договримся есть примеры работ логин скайпа SEO2000
Цитировать
 
 
0 #1355 Anitapoday 2017-06-25 17:42 здесь на этом сайте http://zaua.org/ собран огромный выбор уникальных статей об украине. Цитировать
 
 
0 #1354 allex_Sl 2017-06-22 20:04 Погода дерьмо, хочу отпуск.
Уже готовлюсь:
Прикольный отдых.
Цитировать
 
 
0 #1353 KennethWWWtheft 2017-06-22 18:56 Grow your penis maxisize male enhance to a size you never think is possible. Solve erection and ejaculation problems. This package maxisize male enhance includes the highly recommended Herbal Strong Cream to make sure you get long lasting and permanent results! Цитировать
 
 
0 #1352 KennethWWWtheft 2017-06-22 16:44 Grow your penis how to use maxisize to a size you never think is possible. Solve erection and ejaculation problems. This package how to use maxisize includes the highly recommended Herbal Strong Cream to make sure you get long lasting and permanent results! Цитировать
 
 
0 #1351 Qnarstarsiygjinue 2017-06-22 09:31 фото знакомства
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSTWY6tGXJsguZUxLzedxJAnTUx73feAxYpw1pRIKkTtWl8tI
Заставьте ее обидеться на вас, например,изобра зите поездку на море в компании друзей, которые берут с собой девушек, а послевозвращени я (реального или мнимого) не звоните и не откликайтесь на звонки
сочи +с женщина знакомство +и номера телефонов

А также прячьтесвои ежедневники, телефоны, электронные записные книжки и ноутбуки подальше отпосторонних, пусть даже очень милых глазок
Цитировать
 
 
0 #1350 Kenneththeft 2017-06-22 03:56 Grow your penis best male enhancement maxisize cream reviews to a size you never think is possible. Solve erection and ejaculation problems. This package best male enhancement maxisize cream reviews includes the highly recommended Herbal Strong Cream to make sure you get long lasting and permanent results! Цитировать
 
 
0 #1349 Charlesrup 2017-06-20 07:36 Последние новости Армении здесь lratvakan.com Цитировать
 
 
0 #1348 AndrepeW 2017-06-18 13:00 Новая информация о медицине griskomed.ru Цитировать
 
 
0 #1347 MatthewElupt 2017-06-16 12:27 Отличные Проститутки для вольных переводчиков. Недорогие цены.
Заказ проституток по ссылкам ниже во все регионы.
Порно
Секс
Интим
Альянс вольных переводчиков
Порнография
Проститутки
Цитировать
 
 
0 #1346 Timothyamalt 2017-06-14 14:56 Filmproduktion Dresden Цитировать
 
 
0 #1345 Meblikaodinchage 2017-06-12 20:28 мебель на заказ каталог Цитировать
 
 
0 #1344 Daisyhob 2017-06-11 03:52 здесь на этом веб-сайте http://diamond-nn.ru/ собран большой набор уникальных статей о строительстве. Цитировать
 
 
0 #1343 Traviszob 2017-06-08 14:42 Hello. And Bye.
Таблетки, капсулы Хемомицин - отзывы, инструкция по применению - FarmDirect
Цитировать
 
 
0 #1342 DonaldSen 2017-06-07 01:57 Последние строительные новости здесь dipris-studio.ru Цитировать
 
 
0 #1341 Edwarddup 2017-06-04 02:45 Обратите внимание на «значки» которыми отмечены проститутки новосибирска на нашем сайте
– «проверенные фотографии», «недавно на сайте», «элитная» и т.д
проститутки новосибирска ждут в гости тех, кто ищет развлечений, но имеет не очень много средств.
Цитировать
 
 
0 #1340 Aboownmymn 2017-06-03 21:47 viagra pills australia cost of cialis 5 mg is there a generic viagra available generic viagra thailand coupons for levitra nd pharmacy williston nd village compounding pharmacy viagra online pharmacy Цитировать
 
 
0 #1339 Clay75 2017-06-03 09:40 Our aim is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the pre-eminent software - without the common defence workplace relations manual dwrm excessive popups or spyware and without the lachrymose importance software. Early wrist hinge driver. Barely the first-rate software, we bring into focus on quality not quantity. We guard the lasting versions of programs, so if you update and don't like the recent reading, you can always return to the outdated one. Vogue china january 2015. Цитировать
 
 
0 #1338 Harris53 2017-06-03 05:56 Our aim is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the best software - without the old http://filezmob.org/jeopardy-5th-grade-social-studies-game-2833 undue popups or spyware and without the offensive importance software. Youwave android home 3 7. However the wealthiest software, we bring into focus on rank not quantity. We take care the well-known versions of programs, so if you update and don't like the new version, you can ever restore to the outdated one. Cracks for x64 + x86. Цитировать
 
 
0 #1337 VincentAlexy 2017-06-03 05:34 купить справку 302 Цитировать
 
 
0 #1336 Renaldo87 2017-06-02 01:20 Our goal is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the first-class software - without the old http://acebestdating.org/averotica-renata-pink-3932 undue popups or spyware and without the lachrymose supremacy software. Ford 6000 cd keycode generator. However the wealthiest software, we nave on rank not quantity. We keep the well-known versions of programs, so if you update and don't like the late kind, you can everlastingly bring to the old one. Manual da calculadora cientifica procalc sc128. Цитировать
 
 
0 #1335 Calvineveks 2017-06-02 00:25 Строительство и ремонт, читайте сайт roofor.ru Цитировать
 
 
0 #1334 Mikel84 2017-06-01 21:42 Our goal is to state look after you with the simplest method of downloading the newest versions of the first-class software - without the old cyclon 215 service manual excessive popups or spyware and without the low importance software. Magic bullet looks 3. Barely the first-rate software, we cynosure clear on trait not quantity. We guard the archaic versions of programs, so if you update and don't like the latest version, you can always return to the ramshackle one. Facebook private profile viewer setup zip password. Цитировать
 
 
0 #1333 Juliusdit 2017-06-01 16:02 Последние новости андроид здесь hi-android.net Цитировать
 
 
0 #1332 Robertglogy 2017-06-01 15:15 Привет всем участникам форума! класный у вас сайт!
Интересная инфа: Новинки смотреть онлайн лучшие боевики http://kinoklan.net/
Тут: Форт Росс: В поисках приключений (2014)
Тут: Бесстыжие / Shameless (Сезон 1-4) (2011-2014) http://kinoklan.net/drama/2122-besstyzhie-shameless-sezon-1-4-2011-2014.html
Здесь: Как не стоит жить / How Not to Live Your Life (Сезон 1-3) (2007-2011) http://kinoklan.net/komediya/3625-kak-ne-stoit-zhit-how-not-to-live-your-life-sezon-1-3-2007-2011.html
Здесь: http://kinoklan.net/serialy/hodyachie-mertvecy/sezon-2/50-the-walking-dead-sezon-2-seriya-9.html

Тут: лучшие ужасы в хорошем качестве hd http://kinoklan.net/uzhasy/
Здесь: 2017 онлайн лучшие новинки кино http://kinoklan.net/novinki/
Тут: лучшие ужасы список 2017
Цитировать
 
 
0 #1331 TommyDus 2017-06-01 12:50 Приветствую! класный у вас сайт!
Интересная инфа: Новинки смотреть онлайн лучшие новинки фильмов
Здесь: Сиськастый волейбол / Oppai bare (2009)
Здесь: Иль Чжи Мэ / Iljimae (Сезон 1) (200 http://kinoklan.net/detektiv/6194-il-chzhi-me-iljimae-sezon-1-2008.html
Тут: Самооборона / In Her Defense (1999) http://kinoklan.net/triller/3772-samooborona-in-her-defense-1999.html
Здесь: http://kinoklan.net/serialy/hodyachie-mertvecy/sezon-1/

Здесь: 2017 смотреть лучшие новинки кино http://kinoklan.net/novinki/
Тут: лучшие ужасы смотреть онлайн http://kinoklan.net/uzhasy/
Тут: смотреть онлайн лучшие военные фильмы
Цитировать
 
 
0 #1330 Stevenerato 2017-06-01 06:56 Приветствую всех! класный у вас сайт!
Интересная инфа: Лучшие ужасы в хорошем качестве hd
Здесь: Люк Бессон не хочет продолжать «Люси»
Здесь: Друзья / Friends (Сезон 7) (2000—2001) http://inspacefilm.ru/komediya/1965-druzya-friends-sezon-7-20002001.html
Тут: «Твин Пикс» вернется в 2016 году http://inspacefilm.ru/newskino/4317-tvin-piks-vernetsya-v-2016-godu.html
Здесь: http://inspacefilm.ru/newskino/2591-korotkometrazhka-onlayn-butylochnaya-raketa-uesa-andersona.html

Тут: новинки в хорошем качестве hd лучшие новинки фильмов http://inspacefilm.ru/novinki/
Тут: смотреть онлайн лучшие мелодрамы http://inspacefilm.ru/melodrama/
Тут: лучшие комедии новые смотреть онлайн
Цитировать
 
 
0 #1329 Luther48 2017-06-01 06:16 Our aim is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the pre-eminent software - without the old see this undue popups or spyware and without the offensive importance software. Download clannad pc game. Only the a- software, we focus on rank not quantity. We take care the well-known versions of programs, so if you update and don't like the new reading, you can ever restore to the old one. Canon selphy cp900 windows 8.1 drivers. Цитировать
 
 
0 #1328 AlfredoEncal 2017-06-01 05:30 Последние женские новости здесь www.tvoirazmer.ru Цитировать
 
 
0 #1327 Jewell46 2017-06-01 03:10 Our aim is to state look after you with the simplest method of downloading the newest versions of the first-class software - without the established http://doublemacpro.org/descargar-gratis-facebook-desktop-english-2015-8519 unjustifiable popups or spyware and without the lachrymose calibre software. The nephilim tree (part 1). Only the wealthiest software, we nave on trait not quantity. We keep the archaic versions of programs, so if you update and don't like the late reading, you can ever return to the ramshackle one. Spb shell 3d cracked apk download. Цитировать
 
 
0 #1326 BrianImata 2017-06-01 02:02 Много информации о строительстве на даче sovet-sadovody.ru Цитировать
 
 
0 #1325 Robertbloma 2017-05-31 12:55 С июля 2016г Поддон для пастилы к сушилке ВОЛТЕРА-1000 электросушилка бытовая ЭСБ"Волтера-1000" выпускается с капилярным термостатом, позволяющим вместо двух устанавливаемых температурных режимов 40'C и 60'C в рабочей зоне, с более высокой точностью регулировать температуру через 30'C прежде 75'C. Исключая того, в рабочей зоне нагревательного элемента, признанный установлен термостат, повышающий пожаробезопасно сть данного изделия Цитировать
 
 
0 #1324 Davidwep 2017-05-31 11:05 Будто воздушные шары с доставкой москва Вы хотите, дабы Ваше событие было неповторимым —
мы воплотим это в реальность и найдём самое идеальное решение.
Апартамент декора partybunny.ru — это верховенство профессиональны х
декораторов - оформителей, флориста и кондитера, аниматоров, имеющих испытание и голодовка исполнять каждое численность особенным.
Цитировать
 
 
0 #1323 Jewell77 2017-05-31 10:58 Our goal is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the kindest software - without the established http://canonsoft.org/facebook-hack-pro-100-working-real-free-bitcoin-generator-1692 unjustifiable popups or spyware and without the offensive calibre software. Mass effect xxx parody. Barely the a- software, we nave on quality not quantity. We keep the well-known versions of programs, so if you update and don't like the late reading, you can as a last resort return to the ramshackle one. Mujeres enanas cojidas por negrotes. Цитировать
 
 
0 #1322 Pedroreell 2017-05-31 09:37 important web site http://icomparephones.com/samsung-galaxy-j7-youtube-video-cm.html Цитировать
 
 
0 #1321 Jarednutle 2017-05-31 01:28 excellent site http://somecalledme.com/forum/new_topic/Telemarketing+calls Цитировать
 
 
0 #1320 APiettysem 2017-05-30 14:39 erectile dysfunction and high blood pressure cvs pharmacy austin tx cialis natural alternative american journal of health-system pharmacy rutgers pharmacy is generic viagra from india safe foods for erectile dysfunction cure what is viagra tablet Цитировать
 
 
0 #1319 StephenBub 2017-05-30 14:15 Новая информация о строительстве distroy.ru Цитировать
 
 
0 #1318 Millard64 2017-05-29 16:45 Our aim is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the best software - without the established http://softwarestock.org/manual-seat-leon-558 excessive popups or spyware and without the offensive importance software. Turbonegro retox (full album). Only the a- software, we focus on rank not quantity. We persist in the old versions of programs, so if you update and don't like the late reading, you can everlastingly return to the ramshackle one. Envision h22w monitor driver. Цитировать
 
 
0 #1317 Michaelpania 2017-05-29 13:51 We create, produce and film business portraits, capturing an event’s unique atmosphere. We provide exhilarant, intelligible information and training videos. We concept attractive product videos as well as entertaining advertising and promotion videos.imagefilm agentur Цитировать
 
 
0 #1316 Charlesrup 2017-05-29 09:59 Последние новости Армении здесь lratvakan.com Цитировать
 
 
0 #1315 AbuAvershish 2017-05-29 07:25 is there a generic for levitra qfc pharmacy schofield barracks pharmacy where do they sell viagra pills cialis suppliers walmart clinton pharmacy erectile dysfunction ad cvs pharmacy hiring Цитировать
 
 
0 #1314 Johnie74 2017-05-28 14:48 Our set one's sights on is to prepare for you with the simplest method of downloading the newest versions of the pre-eminent software - without the old winny жµЃе‡є йќ’жњЁжЃ­е­ђ unjustifiable popups or spyware and without the smaller low-cut importance software. windows 8.1 update 1 x64 single language spanish. Barely the wealthiest software, we nave on quality not quantity. We guard the lasting versions of programs, so if you update and don't like the late version, you can everlastingly restore to the ancient one. Snc cs3 inurl home. Цитировать
 
 
0 #1313 Jasonfor 2017-05-28 12:10 Последние новости здесь kfaktiv.ru Цитировать
 
 
0 #1312 ByronDat 2017-05-27 19:41 magic gel
magic gel خریدنے
magic gel کے حکم
magic gel حاصل
magic gel قیمت
magic gel کی لاگت
magic gel جائزے
magic gel درخواست
magic gel کسٹمر جائزہ
magic gel ڈھانچہ
magic gel اجزاء
magic gel اثر
magic gel اثر
Цитировать
 
 
0 #1311 Stevenwarry 2017-05-27 19:04 online pharmacy generic levitra http://cialisnrxfor.biz/#doctor - Buy Cialis where to order cialis in canada
Cialis Online viagra same price as generic
Цитировать
 
 
0 #1310 KevinPat 2017-05-27 15:00 Привет всем! класный у вас сайт!
Интересная инфа: Лучшие ужасы новинки 2017 http://kinofly.net/
Тут: Walt Disney анонсировала создание фильма о Питере Пэне
Здесь: Мертвый сезон / Out of Season (2004) http://kinofly.net/drama/3539-mertvyy-sezon-out-of-season-2004.html
Тут: Том Хэнкс отправится на переговоры с русскими http://kinofly.net/news/2331-tom-henks-otpravitsya-na-peregovory-s-russkimi.html
Тут: http://kinofly.net/melodrama/5966-grechanka-2014.html

Тут: лучшие мультфильмы 2017 список http://kinofly.net/multfilmy/
Тут: лучшие сериалы 2017 список http://kinofly.net/serialy/
Здесь: новинки смотреть онлайн лучшие сериалы
Цитировать
 
 
0 #1309 buying-cialis-online 2017-05-27 14:17 viagra super active plus female viagra pill cialis dosage vs viagra viagra samples overnight were to buy viagra us viagra online order levitra online free viagra sample Цитировать
 
 
0 #1308 Scottlor 2017-05-27 11:11 Читайте много интересных рецептов блюд zonakulinara.ru Цитировать
 
 
0 #1307 RonaldGoara 2017-05-26 20:55 Привет всем! Класный у вас сайт!
Отличная база порно фильмов, все новинки порно 2016 2017 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD порно фильмы онлайн :
Порно Лесбиянки, девушки трахают девушек в хорошем качестве HD Порно Лесбиянки, девушки трахают девушек
Порно минет, отсос, оральный секс, глубокие глотки, сосать и глотать, Blowjob porno sex в хорошем качестве http://boobgirl.net/blowjob/
Порно Фетиш, Fetish Porno смотреть онлайн http://boobgirl.net/fetish/
Порно От первого лица из глаз, POV porno sex в хорошем качестве онлайн http://boobgirl.net/pov/

SisLovesMe - Step-Brother Tricks Sister
Sucking the cum from his cock http://boobgirl.net/raznoe/2240-sucking-the-cum-from-his-cock.html
http://boobgirl.net/raznoe/10541-trahnul-vzrosluyu-zhenschinu-v-teatre.html
Passion-HD - Anastasia Black passionate sex http://boobgirl.net/raznoe/10045-passion-hd-anastasia-black-passionate-sex.html
Цитировать
 
 
0 #1306 AbuAvershish 2017-05-26 17:53 pump for erectile dysfunction board of pharmacy california urologist for erectile dysfunction erectile dysfunction foods to avoid pharmacy benefit management companies kp.org pharmacy purchase generic cialis online cialis discount price Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить
...